غذاهای دریایی

غذاهای دریاییقیمت (تومان)Seafood
ماهی شیر کبابی410,000Grilled shir Fish
ماهی شیر سرخ شده410,000Fan Fried shir Fish
ماهی قزل آلا سرخ شده270,000Fan Fried trout
میگو کبابی320,000Grilled Shrimp
میگو سرخ شده340,000Fan Fried Shrimp

به نرخ های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

فهرست