فاصله تا هتل مشیرالممالک

فاصله تا ایستگاه راه اهن – 12 دقیقه با ماشین

فاصله تا پایانه مسافربری – 18 دقیقه با ماشین

فاصله تا آتشکده زرتشتیان یزد – 13 دقیقه با ماشین(6.2 کیلومتر)

فاصله تا آب انبار شش بادگیری یزد – 11 دقیقه با ماشین(5.6کیلومتر)

فاصله تا مسجد جامع کبیر یزد – 9 دقیقه با ماشین(4.2کیلومتر)

فاصله تا حمام خان یزد(گرمخانه نور) – 10 دقیقه با ماشین(4.2 کیلومتر)

فاصله تا مدرسه ضیائیه یزد(زندان اسکندر) – 9 دقیقه با ماشین(4.7 کیلومتر)

فاصله تا نارین قلعه یزد(نارنج قلعه) – 8 دقیقه با ماشین(3.7 کیلومتر)

فاصله تا باغ دولت آباد یزد – 31 دقیقه پیاده – 6 دقیقه با ماشین(2.5کیلومتر)

فاصله تا بقعه دوازده امام یزد – 9 دقیقه با ماشین(4.5 کیلومتر)

فاصله تا مسجد امیرچخماق یزد – 8 دقیقه با ماشین(4.1کیلومتر)

فاصله تا موزه آب یزد – 7 دقیقه با ماشین(4 کیلومتر)

فاصله تا بازار خان یزد – 10 دقیقه با ماشین

فاصله تا نمایشگاه بین المللی شهر یزد – 22 دقیقه با ماشین(14.9 کیلومتر)

فاصله تا فرودگاه یزد – 14 دقیقه با ماشین

فهرست