منو پیتزا

پیتزاقیمت (تومان)Seafood
پیتزا فیله : فیله گوساله ، سس سیر ، پنیر320,000Beef Filet Pizza
شریمپ پیتزا : میگو، قارچ ، پنیر320,000Shrimp Pizza
پیتزا کنیباله : قارچ ، گوشت چرخ کرده تله ای ، فلفل دلمه320,000Kenibela
پیتزا کاپریشوسا : سس گوجه ، قارچ ، ژامبون ، فلفل دلمه200,000Capricciosa
پیتزا کالزونه : ژامبون ، قارچ ، گوشت250,000Calzone
پیتزا مولتاکارنه : سس گوجه ، قارچ ، ژامبون ، پپرونی ،گوشت چرخ کرده270,000Moltacarne
پیتزا وجترین : سس گوجه ، قارچ ، کدو، بادمجان ، گوجه ، فلفل دلمه ، ذرت165,000Vegetarian
پیتزا فونگی : سس گوجه ، قارچ165,000Fungi
پیتزا مارگاریتا : سس گوجه ، گوجه ، ریحون165,000Margarita
پیتزا پپرونی : سس گوجه ،پپرونی220,000Pepperoni
پیتزا آفریکانا : سس گوجه ، قارچ ، فیله مرغ210,000Africana

به نرخ های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

فهرست