پاستا

پاستاقیمتPasta
شریمپ پاستا : قارچ ، میگو ریز ، خامه ، پاستاپنیر130,000Shrimp Pasta
هات پاستا : گوشت فیله گوساله ، قارچ ، سس گوجه ، پاستاپنیر79,000Hot Pasta
ناپلتن پاستا : سبزیجات (کدوسبز،بادمجان،قارچ، زیتون) سس گوجه ، پاستاپنیر55,000Napelien Pasta
پاستا آلفردو : قارچ ، گوشت مازه مرغ ، خامه ، پاستاپنیر65,000Alfredo Pasta
پاستا پستو : پاستاپنیر ، سس پستو59,000Pesto Pasta
پاستا مارینا : گوشت فیله گوساله ، قارچ ، سس گوجه ، پاستا پنیر ، پنیرپیتزا85,000Marina Pasta
اسپاگتی بلونز : گوشت فیله گوساله چرخ شده ، سس گوجه ، اسپاگتی65,000Bolongnese Spaghetti
اسپاگتی شریمپ : اسپاگتی ، میگو ریز ، سس گوجه119,000Spaghetti Shrimp
لازانیا : گوشت چرخ کرده ، پنیرپیتزا ، سس بشامل ، ورقه لازانیا65,000Lasagne
فهرست