منو میلک شیک

میلک شیکقیمت (تومان)Milk shakes
شیک موز شکلات65,000Banana Chocolate
شیک اسپرسو69,000Espresso
شیک قهوه ترک65,000Turkish Coffee
شیک نسکافه65,000Nescafe
شیک دارچین65,000Cinnamon
شیک نارگیل65,000Coconut
شیک آلبالو65,000Cherry
شیک شاتوت65,000Blackberry
شیک مخصوص75,000Special
شیک نوتلا69,000Nutella
شیک ام اند ام65,000M&M's
شیک شکلات تلخ65,000Dark Chocolate
شیک توت فرنگی65,000Strawberry
شیک شکلات تکه ای65,000Pierce of Chocolate
شیک کارامل65,000Caramel
میکس دلخواه65,000Desired Mix
شیک کیت کت65,000Kit Kat
شیک وانیل65,000Vanilla

به نرخ های فوق  9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

فهرست