منو میلک شیک

میلک شیکقیمت (تومان)Milk shakes
شیک موز شکلات150,000Banana Chocolate
شیک اسپرسو150,000Espresso
شیک قهوه ترک150,000Turkish Coffee
شیک نسکافه150,000Nescafe
شیک دارچین150,000Cinnamon
شیک نارگیل150,000Coconut
شیک آلبالو150,000Cherry
شیک شاتوت150,000Blackberry
شیک مخصوص150,000Special
شیک نوتلا150,000Nutella
شیک شکلات تلخ150,000Dark Chocolate
شیک توت فرنگی150,000Strawberry
شیک شکلات تکه ای150,000Pierce of Chocolate
شیک کارامل150,000Caramel
میکس دلخواه150,000Desired Mix
شیک کیت کت150,000Kit Kat
شیک وانیل150,000Vanilla
شیک دلخواه150,000Desired mix

به نرخ های فوق  9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

فهرست