منو میلک شیک

میلک شیکقیمت (تومان)Milk shakes
شیک موز شکلات106,000Banana Chocolate
شیک اسپرسو106,000Espresso
شیک قهوه ترک106,000Turkish Coffee
شیک نسکافه106,000Nescafe
شیک دارچین106,000Cinnamon
شیک نارگیل106,000Coconut
شیک آلبالو106,000Cherry
شیک شاتوت106,000Blackberry
شیک مخصوص106,000Special
شیک نوتلا106,000Nutella
شیک شکلات تلخ106,000Dark Chocolate
شیک توت فرنگی106,000Strawberry
شیک شکلات تکه ای106,000Pierce of Chocolate
شیک کارامل106,000Caramel
میکس دلخواه106,000Desired Mix
شیک کیت کت106,000Kit Kat
شیک وانیل106,000Vanilla

به نرخ های فوق  9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

فهرست