منو نوشیدنی گرم

نوشیدنی های گرمقیمت (تومان)Hot Drinks
اسپرسو سینگل57,000Espresso
دبل اسپرسو67,000Double Espresso
اسپرسو کان پانا57,000Espresso Con Panna
اسپرسو ماکیاتو57,000Espresso Macchiato
اسپرسو امریکانو65,000Espresso Americano
آفو گاتو56,000Affogato
موکا مخصوص56,000Special Mocha
کارامل ماکیاتو56,000Caramel Macchiato
مو کاچینو52,000Moccacino
کاپو چینو52,000Cappuccino
کاپو چینو فندوق59,000Cappuccino Hazelnut
کاپو چینو وانیل59,000Cappuccino Flavored Vanilla
کاپو چینو کارامل59,000Cappuccino Flavored Caramel
نسکافه56,000Nescafe
قهوه فرانسه77,000French Coffee
هات وایت چاکلت56,000Hot White Chocolate
آیریش کافی56,000Irish Coffee
کافه لاته63,000Coffee Latte
چای لاته73,000Tea Latte
چای23,000Tea
چای سبز55,000Green Tea
دمنوش : (زنجبیل ، دارچین ، بابونه ، چایی ترش ، گل گاو زبان ،آویشن )55,000Herbal Tea
قهوه ترک57,000Turkish Coffee
هات چاکلت56,000Hot Chocolate
هات چاکلت وانیل56,000Hot Chocolate Vanilla
هات چاکلت کارامل56,000Hot Chocolate Caramel
هات چاکلت فندوق56,000Hot Chocolate Hazelnut
سرویس چای مخصوص170,000Charcoal Tea
دارک چاکلت56,000Dark chocolate

به نرخ های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

فهرست