منو نوشیدنی گرم

نوشیدنی های گرمقیمتHot Drinks
اسپرسو سینگل35،000Espresso
دبل اسپرسو38,000Double Espresso
اسپرسو کان پانا35,000Espresso Con Panna
اسپرسو ماکیاتو38,000Espresso Macchiato
اسپرسو امریکانو39,000Espresso Americano
آفو گاتو39,000Affogato
موکا مخصوص39,000Special Mocha
کارامل ماکیاتو35,000Caramel Macchiato
مو کاچینو35,000Moccacino
کاپو چینو35,000Cappuccino
کاپو چینو فندوق35,000Cappuccino Hazelnut
کاپو چینو وانیل35,000Cappuccino Flavored Vanilla
کاپو چینو کارامل35,000Cappuccino Flavored Caramel
نسکافه35,000Nescafe
قهوه فرانسه35,000French Coffee
هات وایت چاکلت35,000Hot White Chocolate
آیریش کافی35,000Irish Coffee
کافه لاته35,000Coffee Latte
چای لاته35,000Tea Latte
چای15,000Tea
چای سبز20,000Green Tea
دمنوش : (زنجبیل ، دارچین ، بابونه ، چایی ترش ، گل گاو زبان ،آویشن )35,000Herbal Tea
قهوه ترک35,000Turkish Coffee
هات چاکلت35,000Hot Chocolate
هات چاکلت وانیل35,000Hot Chocolate Vanilla
هات چاکلت کارامل35,000Hot Chocolate Caramel
هات چاکلت فندوق45,000Hot Chocolate Hazelnut
سرویس چای مخصوص100,000Charcoal Tea
دارک چاکلت35,000Dark chocolate
فهرست