منو نوشیدنی گرم

نوشیدنی های گرمقیمت (تومان)Hot Drinks
اسپرسو سینگل90,000Espresso
دبل اسپرسو120,000Double Espresso
اسپرسو کان پانا110,000Espresso Con Panna
اسپرسو ماکیاتو110,000Espresso Macchiato
اسپرسو امریکانو120,000Espresso Americano
آفو گاتو150,000Affogato
موکا مخصوص120,000Special Mocha
کارامل ماکیاتو110,000Caramel Macchiato
مو کاچینو120,000Moccacino
کاپو چینو110,000Cappuccino
کاپو چینو فندوق110,000Cappuccino Hazelnut
کاپو چینو وانیل110,000Cappuccino Flavored Vanilla
کاپو چینو کارامل110,000Cappuccino Flavored Caramel
نسکافه90,000Nescafe
قهوه فرانسه110,000French Coffee
هات وایت چاکلت90,000Hot White Chocolate
آیریش کافی110,000Irish Coffee
کافه لاته110,000Coffee Latte
چای لاته100,000Tea Latte
چای50,000Tea
چای سبز90,000Green Tea
دمنوش : (زنجبیل ، دارچین ، بابونه ، چایی ترش ، گل گاو زبان ،آویشن )90,000Herbal Tea
قهوه ترک90,000Turkish Coffee
هات چاکلت90,000Hot Chocolate
هات چاکلت وانیل90,000Hot Chocolate Vanilla
هات چاکلت کارامل90,000Hot Chocolate Caramel
هات چاکلت فندوق90,000Hot Chocolate Hazelnut
دارک چاکلت120,000Dark chocolate

به نرخ های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

فهرست