منو کیک و دسر

کیک و دسرقیمت (تومان)Deserts
کیک قهوه با کرم موکا100,000coffe Cake with mocha cream
کیک گردو با خرما100,000Walnut Cake with dates
کیک تیرامیسو100,000Tiramisu Cake
کیک شکلاتی با سس گاناش115,000Chocolate Cake with ganache sauce
چیز کیک شکلاتی115,000Chocolate Cheese Cake
کوکی100,000Cookie
رل دارچین100,000Cinnamon Roll

به نرخ های فوق 10% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

فهرست