منو کیک و دسر

کیک و دسرقیمت (تومان)Deserts
کیک شکلاتی66,000Chocolate Cake
کیک ساده61,000Cake
کیک سیب68,000Apple Cake
چیز کیک68,000Cheese Cake
کیک هویج و گردو74,000Carrot & Walnut Cake

به نرخ های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

فهرست