منو کیک و دسر

کیک و دسرقیمت (تومان)Deserts
کیک شکلاتی90,000Chocolate Cake
کیک وانیلی90,000Vanilia Cake
کیک سیب دارچین92,000Cinnamon Apple Cake
چیز کیک90,000Cheese Cake
کیک هویج و گردو92,000Carrot & Walnut Cake

به نرخ های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

فهرست