منو نوشیدنی سرد

نوشیدنی های سردقیمت (تومان) Cold Drinks
آیس کوکتل90,000Iced cocktail
موهیتو65,000Mojito
لیموناد59,000Lemonade
اسموتی شاتوت و هندوانه95,000Water Melon-mulberry Smoothie
شکلات گلاسه90,000Gelato Chocolate
کافه گلاسه90,000Gelato Cafe
بستنی مخصوص90,000Special ice Cream
میکس دلخواه99,000Custom Mix
فراپه چینو90,000Frappe Chino
آیس لاته84,000Ice Latte
آیس کافی90,000Ice Coffee
شکلات گلاسه مخصوص90,000Special Chocolate Gelato
کافه گلاسه مخصوص90,000Special Gelato Cafe
آب پرتقال90,000Orange Juice
آب طالبی90,000Honeyed melon Juice
آب هویج90,000Carrot Juice
آب سیب90,000Apple Juice
آب کرفس90,000Celery Juice
آب هندوانه90,000Watermelon Juice
میکس لیمو طالبی90,000Lemon-Honeydew melon Mix

به نرخ های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

فهرست