منو نوشیدنی سرد

نوشیدنی های سردقیمت Cold Drinks
آیس کوکتل38،000Iced cocktail
موهیتو38,000Mojito
لیموناد35,000Lemonade
اسموتی شاتوت و هندوانه35,000Water Melon-mulberry Smoothie
تارت اسموتی ترش35,000Tart Smoothie
شکلات گلاسه35,000Gelato Chocolate
کافه گلاسه35,000Gelato Cafe
بستنی مخصوص35,000Special ice Cream
میکس دلخواه39,000Custom Mix
فراپه چینو35,000Frappe Chino
آیس لاته35,000Ice Latte
آیس کافی35,000Ice Coffee
شکلات گلاسه مخصوص39,000Special Chocolate Gelato
کافه گلاسه مخصوص39,000Special Gelato Cafe
آب پرتقال35,000Orange Juice
آب طالبی35,000Honeyed melon Juice
آب هویج35,000Carrot Juice
آب سیب35,000Apple Juice
آب کرفس35,000Celery Juice
آب هندوانه35,000Watermelon Juice
میکس لیمو طالبی39,000Lemon-Honeydew melon Mix
فهرست