منو نوشیدنی سرد

نوشیدنی های سردقیمت (تومان) Cold Drinks
آیس کوکتل65,000Iced cocktail
موهیتو59,000Mojito
لیموناد52,000Lemonade
اسموتی شاتوت و هندوانه58,000Water Melon-mulberry Smoothie
تارت اسموتی ترش65,000Tart Smoothie
شکلات گلاسه65,000Gelato Chocolate
کافه گلاسه58,000Gelato Cafe
بستنی مخصوص58,000Special ice Cream
میکس دلخواه65,000Custom Mix
فراپه چینو58,000Frappe Chino
آیس لاته58,000Ice Latte
آیس کافی58,000Ice Coffee
شکلات گلاسه مخصوص65,000Special Chocolate Gelato
کافه گلاسه مخصوص69,000Special Gelato Cafe
آب پرتقال58,000Orange Juice
آب طالبی58,000Honeyed melon Juice
آب هویج58,000Carrot Juice
آب سیب58,000Apple Juice
آب کرفس58,000Celery Juice
آب هندوانه58,000Watermelon Juice
میکس لیمو طالبی65,000Lemon-Honeydew melon Mix

به نرخ های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

فهرست