منو نوشیدنی سرد

نوشیدنی های سردقیمت (تومان) Cold Drinks
آیس کوکتل110,000Iced cocktail
موهیتو75,000Mojito
لیموناد75,000Lemonade
اسموتی شاتوت و هندوانه150,000Water Melon-mulberry Smoothie
شکلات گلاسه100,000Gelato Chocolate
کافه گلاسه100,000Gelato Cafe
بستنی مخصوص100,000Special ice Cream
میکس دلخواه120,000Custom Mix
فراپه چینو100,000Frappe Chino
آیس لاته100,000Ice Latte
آیس کافی100,000Ice Coffee
شکلات گلاسه مخصوص100,000Special Chocolate Gelato
کافه گلاسه مخصوص100,000Special Gelato Cafe
آب پرتقال100,000Orange Juice
آب طالبی100,000Honeyed melon Juice
آب هویج100,000Carrot Juice
آب سیب100,000Apple Juice
آب کرفس100,000Celery Juice
آب هندوانه100,000Watermelon Juice
میکس لیمو طالبی100,000Lemon-Honeydew melon Mix

به نرخ های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

فهرست