منو پیش غذا

پیش غذاقیمتAppetizer
نوشابه قوطی12,000Coca cola
دلستر12,000Beer
دوغ9,000Doogh(juicy yogurt)
آب معدنی4,700Mineral water
زیتون پرورده26,000Processed olive
ماست وموسیر29,000Yogurt with Shallots
سالاد فصل27,000Mixed pickles
ترشی سیر50,000Garlic piekle
سوپ روز57,000Soup
شولی57,000Shouli(A specially soup of yazd)
زیتون سبز23,000Olive

به نرخ های فوق 15% حق سرویس و 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

فهرست