منو غذای اصلی

غذای اصلی قیمت (تومان) Mian dishes
کباب ها:
خوراک شیشلیک700,000Shishlik
خوراک کباب بره520,000Lamb kebab
خوراک کباب برگ520,000(Barg Kebab (Barbecued Chopped Lamb
خوراک کباب سلطانی700,000Soltani Kebab (One Piece Iranian Kebab-one Piece Barbecued chopped Lamb)
خوراک کباب بختیاری370,000Bakhtiyari Kebab (Mix chiken and Lamb)
خوراک کباب کوبیده210,000(Kubideh Kebab (Iranian Kebab
خوراک کباب درباری300,000Darbari Kebab (One Piece Iranian Kebab-one Piece chicken Kebab)
کباب بلدرچین250,000Qual Kabab
جوجه کباب وزیری245,000Vaziri kebab
خوراک جوجه کباب (بدون استخوان)230,000Chicken kebab
غذای ایرانی:
خوراک گردن (دو نفره)800,000Lamb Neck
خوراک ماهیچه700,000Muscle feed
خورشت فسنجان250,000Fesenjan stew (Cooked walnut meat-pomedranate Paste)
خورشت قیمه یزدی200,000Gheymeh Yazdi stew (Cooked with peas and meat)
خورشت قرمه سبزی150,000(Cooked with haricat - Vegetables - meat) Ghormeh satul stew
خوراک مرغ170,000Chicken stew
میرزا قاسمی150,000Mirzaghasemi
کشک بادمجان120,000Kashkbademjan
کوفته یزدی170,000Koofte Yazdi
زرشک پلو85,000Zereshk polo
شیرین پلو120,000Shirin polo
زعفران پلو80,000saffron Polo
غذای فرنگی:
استیک فلفل520,000Peppes Steak
استیک ساده550,000Steak
فیله مینیون550,000Filet mignon
استیک با تخم مرغ ونیمرو وقارچ550,000Steak & egg & mushrooms
شنسیل مرغ200,000Chicken schnitzel
جوجه چینی200,000Chinese chicken
غذای دریایی:
ماهی شیر کبابی410,000Grilled shir Fish
ماهی شیر سرخ شده410,000Fan fried shir Fish
ماهی قزل آلا سرخ شده270,000Fan fried Trout
میگو کبابی320,000Grilled shrimp
میگو سرخ شده340,000Fan fried shrimp

به نرخ های فوق 15% حق سرویس و 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

فهرست