منو نوشیدنی

نوشیدنی ها قیمتBeverages
نوشابه12,000Cola
آب معدنی5,000Mineral water
دلستر12,000Non-alcoholic Beer
دوغ9,000Dough(Local drink)
فهرست