• 35239760 (35) 98+ 
  • info@hotelgardenmoshir.com 

از شهر تاریخی یزد تا یونسکو

یزد، دومین شهر تاریخی جهان، جاذبه های گردشگری، تاریخی و میراث\r\nفرهنگی زیادی دارد.

 

معاون میراث فرهنگی کشور از سفر\r\nارزیابان یونسکو به ایران برای بررسی این بافت تاریخی خبر داد.

شاید کمتر از 20 تا 30 سال پیش در شهرهای ایران محله ای قدیمی وجود\r\nداشت که زمانی شکوه و عظمت زیادی داشتند، اما دست روزگار تحت عنوان تغییرات فرهنگی\r\nو اجتماعی، رونق این محله ها را از سکه انداخت. مردم و نهادهای شهری در کمال\r\nناسپاسی و بی مهری خانه های به جای مانده از گذشته را بافت فرسوده خواندند و به\r\nبهانه نوسازی، این خانه ها را یکی یکی از صحنه روزگار محو کردند. اما بافت تاریخی\r\nیزد از گزند مردم و مدیران ناآگاه در امان ماند و حالا مسئولان میراث فرهنگی قصد\r\nدارند آن را برای ثبت جهانی به کمیته میراث جهانی یونسکو معرفی کنند. ارزیابان\r\nیونسکو به این شهر تاریخی می روند.

اگر چه چهلمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو که اواخر تیرماه در\r\nاستانبول در حال برگزاری بود با کودتای نافرجام ترکیه ناتمام ماند، اما این اجلاس\r\nدستاوردهای بزرگی چون ثبت دو اثر شامل یازده قنات به نمایندگی از فناوری قنات\r\nایرانی و بیابان لوت با بیش از 40 هزار کیلومتر مساحت را برای ایران داشت.

حالا مسئولان میراث فرهنگی رویای بزرگ تری دارند؛ ثبت بافت تاریخی\r\nیک شهر؛ یعنی یزد که کوچه پس کوچه های تنگ کاهگلی و دیوارهای بلند محله های قدیمی اش\r\nبیشتر بازدیدکنندگان را شیفته خود می کند.

تضمین هویت تاریخی یزد

از سوی دیگر، مدیرکل\r\nمیراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد ثبت جهانی شهر یزد را با 21 اثر جهانی\r\nایران که پیش از این به ثبت رسیده اند متفاوت برشمرد و گفت: تفاوت اساسی این اثر\r\nبا آثار پیشین این است که در صورت ثبت بافت تاریخی یزد، برای نخستین بار یک شهر\r\nتاریخی فرهنگی زنده ایران ثبت جهانی می شود که سکونت در آن جریان دارد. قاعدتا\r\nساکنین به رفع نیازهای روزانه خود مشغولند و مجبور به اعمال تغییرات اجتناب پذیر\r\nبرای بهبود شرایط زندگی خود خواهند بود. به باور محمدمهدی شرافت، ثبت جهانی یزد،\r\nتضمین کننده هویت این شهر خواهد بود و هدف از ثبت آن، ارتقای کیفیت زندگی ساکنان\r\nبافت تاریخی است و توسعه گردشگری و معرفی شهر یزد در اولویت دوم و سوم ما قرار\r\nدارد.

او با بیان این که قصد ما\r\nاز ثبت جهانی بافت تاریخی یزد این است که ارزش آن را برای ساکنانش ارتقا دهیم و با\r\nارائه خدمات برتر شرایط زندگی در آن را سهولت بخشیم تا شاهد تخلیه بافت تاریخی\r\nنباشیم، افزود: ما یک برنامه عملیاتی برای اداره شهر آماده کردیم که از سوی\r\nنهادهای محلی از جمله شورای شهر و شهرداری و نهادهای رسمی حاکمیت پذیرفته شده و\r\nاین می تواند تضمین کننده اهداف ما باشد


\r\n
تضمین هویت تاریخی یزد

از سوی دیگر، مدیرکل\r\nمیراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد ثبت جهانی شهر یزد را با 21 اثر جهانی\r\nایران که پیش از این به ثبت رسیده اند متفاوت برشمرد و گفت: تفاوت اساسی این اثر\r\nبا آثار پیشین این است که در صورت ثبت بافت تاریخی یزد، برای نخستین بار یک شهر\r\nتاریخی فرهنگی زنده ایران ثبت جهانی می شود که سکونت در آن جریان دارد. قاعدتا\r\nساکنین به رفع نیازهای روزانه خود مشغولند و مجبور به اعمال تغییرات اجتناب پذیر\r\nبرای بهبود شرایط زندگی خود خواهند بود. به باور محمدمهدی شرافت، ثبت جهانی یزد،\r\nتضمین کننده هویت این شهر خواهد بود و هدف از ثبت آن، ارتقای کیفیت زندگی ساکنان\r\nبافت تاریخی است و توسعه گردشگری و معرفی شهر یزد در اولویت دوم و سوم ما قرار\r\nدارد.

او با بیان این که قصد ما\r\nاز ثبت جهانی بافت تاریخی یزد این است که ارزش آن را برای ساکنانش ارتقا دهیم و با\r\nارائه خدمات برتر شرایط زندگی در آن را سهولت بخشیم تا شاهد تخلیه بافت تاریخی\r\nنباشیم، افزود: ما یک برنامه عملیاتی برای اداره شهر آماده کردیم که از سوی\r\nنهادهای محلی از جمله شورای شهر و شهرداری و نهادهای رسمی حاکمیت پذیرفته شده و\r\nاین می تواند تضمین کننده اهداف ما باشد.

تفاوت یزد با دیگر شهرهای جهانی

اگر یزد به سلامت مراحل\r\nثبت در فهرست جهانی یونسکو را طی کند، نخستین شهر ایران است که چنین جایگاهی را\r\nکسب می کند. با وجود این، ثبت جهانی شهرها در این فهرست یونسکو پیش از این هم\r\nسابقه داشته است. برای مثال، کشورهایی چون، ایتالیا و برزیل بیش از شش شهر خود را\r\nدر این فهرست به ثبت رسانده اند. اما آن طور که محمدمهدی شرافت مدیرکل میراث\r\nفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد می گوید: وسعت شهر یزد ویژگی کم نظیر این شهر\r\nاست و 140 هکتار از 700 هکتار بافت تاریخی این شهر که ثبت ملی شده برای ثبت جهانی\r\nدر نظر گرفته شده که امیدواریم در آینده مساحت بیشتری به آن افزوده شود.

.

 

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

 

  • توسط سلماز توسلی
  • پنجشنبه 28 مرداد 1395
  • 0
  • گردشگری ,